“REMEMBER”: Surviving the Pandemic with your Children!

Hesham Hamoda, MD, MPH
Staff Psychiatrist, Boston Children’s Hospital
Assistant Professor, Harvard Medical School

Translated by: Thiraporn Tangjittiporn. M.D. (Queen Sirikit National Institute of child health), Thailand

คุณรู้สึกกังวลต่อข่าว covid-19 บ้างไหม? ถ้าใช่ ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่รู้สึกแบบนั้น หลายๆคนก็เป็นเช่นเดียวกัน
คำแนะนำผู้ปกครองให้สามารถช่วยเหลือเด็กๆได้ ตามคำย่อ “Remember”ดังนี้ 

1. Reassure them สร้างความมั่นใจ: สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกบนพื้นฐานความเป็นจริง ให้รู้ลูกว่าพ่อแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอ และจะคุ้มครองให้ลูกปลอดภัย และให้ข้อมูลว่า โรคนี้ในเด็กอาการยังเป็นน้อย ไม่ได้น่ากลัว

2. Empower them สร้างแรงจูงใจ: เป็นโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้คุณค่าของการเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และการคิดถึงส่วนรวม ให้เด็กเขียนข้อความขอบคุณแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลแลัคัดกรองผู้ป่วย , บริจาคเงินช่วยเหลือ,โทรถามอาการญาติผู้ใหญ่หรือคนรู้จัก เพื่อแสดงความห่วงใย

3. Maintain your own calm ทำใจให้สงบ : ผู้ปกครองควรทำจิตใจ ให้สงบ เพราะลูกจะสามารถเห็นและเกิดปฎิกิริยาเช่นเดียวกับผู้ปกครอง ซึ่งท่าทีที่เห็นสำคัญกว่าคำพูดที่ได้ยิน 

4. Engage them อยู่ร่วมกัน :ช่วง
นี้เป็นช่วงที่ดีที่ได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ให้เด็กได้มีกิจกรรมเพื่อทำให้เด็กยุ่ง ไม่มีเวลามากพอที่จะวิตกกังวล เช่นเล่น board game ทำอาหารร่วมกัน ดูหนัง ฟังเพลง

5. Manage their emotions ให้ความช่วยเหลืออารมณ์ที่เกิดขึ้น: เปิดโอกาสให้ถามคำถาม บอกเล่าความรู้สึกที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อตัวเด็กเมื่อทราบข่าวโรคระบาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะกิจวัตรบางอย่างของเด็กช่วงนี้เปลี่ยนแปลงไป เช่น ไม่ได้เจอเพื่อน ไม่ได้ไปโรงเรียน ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องตอบคำถามให้ได้ทุกข้อ ขอเพียงแค่รับฟังเด็กอย่างเข้าใจ และสอนวิธีผ่อนคลายแก่เด็ก เช่น หายใจเข้าออกลึกๆ การฝึกสติทำสมาธิ

6. Beware ระวัง : ระวังการรับข้อมูลผ่านสื่อที่มากจนเกินไปและรับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

7. Educate them สอน: สอนให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดี สามารถนำไปใช้จนติดเป็นนิสัยที่ดี ไม่ใช่แค่เฉพาะยามมีโรคระบาด เช่นวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง หากไม่สบายต้องใส่หน้ากากอนามัย เวลาไอจามต้องปิดปาก และอาจถือโอกาสในการแนะนำอาชีพต่างๆให้แก่เด็กเช่น รู้จักการทำงานและเห็นความสำคัญของแพทย์พยาบาลที่ทำให้ความเจ็บป่วยดีขึ้น ความมหัศจรรย์ของนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นวัคซีน การเห็นhero ที่สามารถมีอยู่จริงและเด็กสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้

8. Routine คงกิจวัตรประจำวัน:ให้เหมือนเดิมเท่าที่เป็นไปได้เช่น เวลา กินข้าว เวลานอน นิทานก่อนนอน กิจกรรมภายในบ้าน และอย่าลืมการออกกำลังกายในบ้าน กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ การดื่มน้ำและนอนหลับอย่างเพียงพอ สูดอากาศสดชื่นในสวนในบ้าน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
อ้างอิงจาก